Sylwestra Guglas

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień (IP/0136/2010) - certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Absolwentka Studium Terapii przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii o/Katowice.

Staż kliniczny w NZOZ Zakładzie Lecznictwa Odwykowego "SZANSA" w Pławniowicach.

Superwizje u mgr Józefa Leśniaka.

Dotychczasowe szkolenia i praktyka:

Wolontariat przy Pełnomocniku Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie z dziedziny problematyki narkotyków i narkomanii w Lubuskim Centrum Aktywizacji i Wsparcia "VERTE", studium z zakresu Terapii Poznawczo - Behawioralnej we Wrocławiu, prowadzonym przez certyfikowanych terapeutów poznawczo - behawioralnych z Centrum Psychologii Integral "InTeGral" w Warszawie, szkolenie pt. "Jak przerwać niemożliwe" - terapia uzależnień, prowadzone przez Elżbietę Sańtę z Polskiego Instytutu Eriksonowskiego w Łodzi. Praktyka zawodowa dla osób uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworku.

Od 2011 roku pracownik Ośrodka Terapeutycznego "Profil".