Poradnia zdrowia psychicznego

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy wszystkim ubezpieczonym następujące usługi:

 1. Konsultacje psychiatryczne: diagnostyka, farmakoterapia, poradnictwo, psychoterapia, orzecznictwo
 2. Konsultacje psychologiczne: diagnostyka, interwencje kryzysowe, poradnictwo, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i rodzin.

Naszą ofertę kierujemy m.in. do osób, które:

 • cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń psychicznych
 • doświadczają trudności w relacjach z ludźmi
 • odczuwają smutek, przygnębienie, lęk
 • przeżyły trudne doświadczenia życiowe
 • są zaniepokojone swoim zachowaniem
 • cierpią z powodu nadmiernego stresu, napięcia, spadku koncentracji
 • są zainteresowane rozwojem osobistym
 • itp.

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Osoby uzależnione

 1. Diagnozowanie w kierunku uzależnienia, diagnozowanie innych osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby
 2. Konsultacje specjalistyczne
 3. Psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych i grupowych w dwóch etapach: 
 • podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu.
 • program zaawansowany terapii uzależnienia od alkoholu.

Osoby współuzależnione

 1. Diagnostyka,
 2. Planowanie i prowadzenie psychoterapii w sesjach indywidualnych i grupowych 

Dorosłe i Dorastające Dzieci Alkoholików

 1. Diagnozowanie w kierunku syndromu DDA.
 2. Planowanie i prowadzenie psychoterapii DDA (dorosłych i dorastających dzieci alkoholików w sesjach indywidualnych i grupowych. 

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Osoby uzależnione

 1. Diagnozowanie w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych, diagnozowanie innych osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby.
 2. Konsultacje specjalistyczne.
 3. Psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych i grupowych w dwóch etapach: 
 • podstawowy program terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • program zaawansowany terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Osoby współuzależnione

 1. Diagnostyka.
 2. Planowanie i prowadzenie psychoterapii w sesjach indywidualnych i grupowych. 

Poradnia terapii uzależnienia od hazardu (gier on-line)

Osoby uzależnione

 1. Diagnozowanie w kierunku uzależnienia od hazardu, diagnozowanie innych osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby.
 2. Konsultacje specjalistyczne.
 3. Psychoterapia uzależnienia w sesjach indywidualnych oraz grupowych.
 4. Psychoterapia innych uzależnień od czynności np.: gier on-line, zakupoholizmu.

Placówka realizuje także świadczenie odpłatne według poniższego cennika:

 • Wizyta u specjalisty psychiatry pierwszorazowa- 200,- złotych
 • Wizyta u specjalisty psychiatry kolejna- 150,- złotych
 • Wizyta u psychologa lub psychoterapeuty pierwszorazowa- 200,- złotych
 • Wizyta u psychologa lub psychoterapeuty kolejna- 150,- złotych
 • Wizyta u psychoterapeuty uzależnień pierwszorazowa- 200,- złotych
 • Wizyta u psychoterapeuty uzależnień kolejna- 200,- złotych.

Odpłatność za dokumentację medyczną

Obowiązująca stawka za 1 stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,50 złotych.
oferta