Współpraca

 

Współpraca
Placówka nasza współpracuje z Punktami Konsultacyjnymi dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, Klubami Abstynenta oraz środowiskiem samopomocowym ruchu trzeźwościowego  wspólnoty Anonimowych Alkoholików, a ponadto z następującymi organizacjami: Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze, Oddziałami Odwykowymi oraz Detoksykacyjnymi, Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Sądami Rejonowymi- Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Policją i innymi. 

Placówka nasza współpracuje z Punktami Konsultacyjnymi dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, Klubami Abstynenta oraz środowiskiem samopomocowym ruchu trzeźwościowego wspólnoty Anonimowych Alkoholików, a ponadto z następującymi organizacjami: Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze, Oddziałami Odwykowymi oraz Detoksykacyjnymi, Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Sądami Rejonowymi - Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, Policją i innymi.

 

współpraca