Agnieszka Schlaffke

Stanowisko: specjalista psychiatra
Prawo wykonywania zawodu lekarza: 1881415 z dnia 30.11.2005 r.
Numer dyplomu ukończenia studiów: 8621 z dnia 05.10.2004 r.
Specjalizacja: specjalista psychiatra (nowy tryb) - Nr. 0725/2012.1/63
Uzyskanie uprawnień 29.03.2012 r.