Grzegorz Mutwil

Kierownik ośrodka, psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji). Dotychczasowe szkolenia i praktyka: magisterium z psychologii w 1995 r. w KUL, Studium Pomocy Psychologicznej ukończone w 1996 r., Studium Terapii Uzależnień w 1998 r., staż w  placówce wiodącej z listy PARPA- Oddział Odwykowy w Sandomierzu,  superwizja pracy terapeutycznej w 2002 roku u mgr Jacka Kasprzaka, czternastoletni staż pracy z osobami uzależnionymi w Oddziale Psychiatrycznym 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach oraz w Poradni Odwykowej przy SP ZOZ w Żaganiu, specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej 2001 rok, ponadto staż kliniczny w Instytucie Kardiologii w Aninie oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w 2001 roku, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w IPZ w 2008 roku; szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie, Fundacja „Będziesz” w Poznaniu.