Dorota Grolewska

Instruktor Terapii Uzależnień od środków psychoaktywnych , pracownik ośrodka „PROFIL” od 2008r. Pracuje z osobami nieletnimi uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Dotychczasowe szkolenia i praktyka: Studium Terapii Uzależnień w Katowicach, wolontariat w Szpitalu Psychiatrycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu; staż kliniczny w ośrodku dla osób uzależnionych w Bielsku Białej, praca zawodowa w Ośrodku Readaptacyjnym w Lutynce, w Areszcie Śledczym w Nowej Soli; profilaktyka uzależnień na terenie powiatu żarskiego od 2004r; superwizje pracy terapeutycznej u mgr Józefa Leśniaka.