Joanna Dwornicka

Psycholog, psychoterapeuta, socjolog.

Ukończyła studia magisterskie z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim; Studium Treningu Interpersonalnego i Socjoterapii oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie uczestniczy w procesie przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPd. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Dba o jakość wykonywanej pracy, uczestnicząc w regularnych superwizjach oraz szkoleniach naukowych.

Dotychczasowe szkolenia i praktyka:
Staż pracy na stanowisku psychologa na oddziale psychiatrycznym dziecięcym w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze; na stanowisku trenera umiejętności psychologicznych dla młodzieży szkolnej oraz kuratora sądowego społecznego; prywatna praktyka psychoterapeutyczna.  Staże w placówkach klinicznych takich jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej i inne.


Prowadzi terapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych oraz dla młodzieży, interwencje w sytuacjach kryzysowych.