Łukasz Basaj

Magister psychologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ukończone Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków, specjalista terapii uzależnień od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (hazard, gry on-line) - numer certyfikatu: SP/1013/2014 w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, profilaktyk, certyfikowany terapeuta indywidualnego programu terapii "CANDIS" - dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu, certyfikowany trener programu profilaktycznego wczesnej interwencji "Fred goes net" - dla młodych osób eksperymentujących z używaniem środków psychoaktywnych. Superwizja pracy terapeutycznej u mgr Józefa Leśniaka.

Od 2011 r. pracownik NZOZ Ośrodek Terapeutyczny "PROFIL" w Żarach i Żaganiu.

Dotychczasowa praktyka i staże kliniczne:

  • Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie,
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych "BETANIA" w Mstowie,
  • Areszt Śledczy w Lublinie, Dział penitencjarny,
  • Od 2007 do 2011 wolontariusz na rzecz pacjentów Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek".