Magdalena Grubiak - Trzebuniak

Stanowisko: specjalista psychiatra
Prawo wykonywania zawodu lekarza: 2185602 z dnia 16.11.2006 r.
Numer dyplomu ukończenia studiów: 22101 z dnia 16.06.2005 r.
Specjalizacja: specjalista psychiatra (nowy tryb) - Nr. 0725/2012.2/24.
Uzyskanie uprawnień 13.11.2012 r.