Marcin Peksa

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Pedagogika specjalność: Resocjalizacja z Poradnictwem Specjalistycznym w zakresie Magistra.

Absolwent Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i współuzależnienia - akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ukończył szkolenie Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi. Realizowane na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ponadto zajmuję się profilaktyką i psychoterapią uzależnień dla pracowników służb mundurowych w szczególności Wojsko, Policja.

Superwizja pracy terapeutycznej - mgr Bogdan Ratajczak Poznań , mgr Józef Leśniak Jelenia Góra.

Staż kliniczny:

  • Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
  • Wolontariusz w NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Profil” – od 2010 r.
  • Pracownik NZOZ Ośrodek Terapeutyczny „Profil” – od 2013 r.