Mariola Alechno - Buca

Magister psychologii, licencjat z pedagogiki, student studiów podyplomowych na kierunku Szkoła Psychoterapii Poznawczo– Behawioralnej.

Dotychczasowe szkolenia i praktyka: magisterium z pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńcza i specjalna (licencjat) na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz resocjalizacji (studia magisterskie uzupełniające) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Magisterium z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Realizacja pierwszego programu profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Żary w 2022 roku.