Monika Kucner - Wiatrowska

Magister psychologii, kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Od 2022 roku pracownik N ZOZ Ośrodka Terapeutycznego PROFIL.

Dotychczasowe szkolenia i praktyka: magisterium z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach: Nastolatek na oddziale psychiatrycznym – dlaczego i co dalej? Jak wspierać rodziców w kryzysie psychicznym ich dziecka? Samouszkodzenia– zrozu- mieć, żeby mądrze reagować i pomagać. Śmierć samobójcza ucznia– działanie w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole. Edukacja na temat hejtu i mowy nienawiści. Co nowego wiemy o cyberprzemocy. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka. Symptomy wykorzystania seksualnego a zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Jak przeciwdziałać szkodliwym wzorcom urody – warsztat dla osób pracujących z młodzieżą. Dziecko doświadczające traumy.