Piotr Grolewski

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień i rehabilitacji od środków psychoaktywnych [ certyfikat nr IP/0008/2005] Specjalista terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji), pracownik ośrodka „PROFIL” od 2004r. Pedagog, kierunek resocjalizacja. Dotychczasowe szkolenia i praktyka: ukończone Studium Terapii Uzależnień w Katowicach (2002-2004), Studium Terapii Uzależnień w Zielonej Górze (2010); praca wolontariat w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Ciborzu, praca zawodowa w następujących ośrodkach: w Ośrodku Readaptacyjnym w Lutynce, w Areszcie Śledczym w Nowej Soli i Lubsku, w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze; profilaktyka uzależnień na terenie powiatu żarskiego od 2004r.