Tomasz Śliwa

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu PARPA 1414). Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, magister pedagogiki o specjalizacji resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień oraz staż kliniczny na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Czarnym Borze. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (terapeuta na oddziale dziennym).

Od 2010 roku pracownik NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil". Prowadzi terapię osób z syndromem DDA oraz osób uzależnionych i współuzależnionych w podstawowym i w zaawansowanym etapie terapii.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • "Programy i strategie terapii DDA - praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami" - szkolenie dla terapeutów pracujących z DDA (warsztat u Jerzego Malibrudy).
  • "Psychoterapia DDA" - szkolenie dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego (Marzena Kucińska).
  • "Więź - intymność - seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA" (warsztat u Agnieszki Litwy-Janowskiej).
  • "Genogram klasyczny" - szkolenie dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego
  • "Psychoterapia hazardzistów i ich rodzin - doświadczenia europejskie"
  • "Wprowadzenie do Dialogu Motywującego".