Zdzisław Rewaj

Instruktor Terapii Uzależnień (w trakcie 4 etapu szkolenia do uzyskania certyfikatu w Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii). Dotychczasowe szkolenia i praktyka: Studium Umiejętności Psychologicznych i Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez PARPA;  szkolenia: dla realizatorów Programu Profilaktycznego Debata, dla Instruktorów Programu "Młodzieżowych Liderów Zdrowego Stylu Życia, szkolenie „Forum pomocy młodzieży z rodzin dysfukcyjnych" (stowarzyszenie NOE), kurs Programu Rozwoju Osobistego w Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i inne.